Employee Day – HUAWEI 2016

HUAWEI Pakistan- Employee Night 2016